Условия за ползване

1. Общи условия

Спа комплекс Луксор е хотелски уебсайт разработен в 3 езикови версии – българскa, английска и гръцка.

Всеки потребител на luxor-comlex.bg е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от уебсайта.

Създателите, собствениците и сътрудниците на luxor-complex.bg не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта. Собствениците на този сайт и администраторите му не носят отговорност за публикуваните в уебсайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в luxor-complex.bg.

Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от luxor-complex.bg без изрично писмено позволение от представители на Спа комплекс Луксор

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на luxor-complex.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

2. Условия за резервации

Резервацията е валидна когато:
a) Клиента изпрати запитване до Спа комплекс Луксор чрез формуляра в страницата за контакти в уебсайта или се свърже с хотела по телефон (мобилен или стационарен) и гарантира резервацията с депозит.
б) Хотелът изпраща потвърждение с уникален номер след полученото запитване до 3 часа или служител се свързва с клиента по телефон, за да го извести дали желаната стая и период са свободни и ще му предостави писмено потвърждение след уточнение на детайли по резервацията.

3. Отказ и дублиране на резервация:
При отказ на резервация от страна на клиента до 3 дни от пристигането, хотелът ще възстанови цялата сума на клиента.

Ако клиентът не пристигне в хотела или откаже резервацията по-малко от 3 дни от пристигането, хотелът не възстановява парите на клиента за настаняване.
В случай на дублирани стаи по вина на хотела, същият ще предостави на клиента друга стая в хотел Луксор или в друг хотел.

4. Заключителни:

Получената клиентска информация няма да бъде предоставяна на трети лица с рекламна или някаква друга цел.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на хотела и сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в luxor-complex.bg

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.


 

Специални оферти

НОВА ГОДИНА В ИВАЙЛОВГРАД

НОВА ГОДИНА В ХОТЕЛ „ЛУКСОР”