Атеренски мост и манастира “Св.Св.Константин и Елена”

В началото на пътеката, водеща към крепостта Лютица, се намира манастирът “Св.Св.Константин и Елена”, а на 2 км след него – Атеренският мост. Манастирът е единственият в района, основан е през 13-и век и се отличава с възрожденската си архитектура. Атеренският мост е построен над река Армира (на това място известна като Атеренска река). В този си вид мостът датира от XVI в и е свързвал Лютица с околието. В древността на същото място е минавал римски път към Беломорието.