Условия за ползване

1. Общи условия

Спа комплекс Луксор е хотелски уебсайт разработен в 3 езикови версии – българскa, английска и гръцка.

Всеки потребител на luxor-comlex.bg е длъжен да се запознае и спазва общите условия за използване на услугите и информационните материали, предоставяни от уебсайта.

Създателите, собствениците и сътрудниците на luxor-complex.bg не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уебсайта. Собствениците на този сайт и администраторите му не носят отговорност за публикуваните в уебсайта материали, за тяхната истинност и изчерпателност.

Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в luxor-complex.bg.

Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от luxor-complex.bg без изрично писмено позволение от представители на Спа комплекс Луксор

Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на luxor-complex.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

2. Условия за резервации

Резервацията е валидна когато:
a) Клиента изпрати запитване до Спа комплекс Луксор чрез формуляра в страницата за контакти в уебсайта или се свърже с хотела по телефон (мобилен или стационарен) и гарантира резервацията с депозит.
б) Хотелът изпраща потвърждение с уникален номер след полученото запитване до 3 часа или служител се свързва с клиента по телефон, за да го извести дали желаната стая и период са свободни и ще му предостави писмено потвърждение след уточнение на детайли по резервацията.

3. Отказ и дублиране на резервация:
При отказ на резервация от страна на клиента до 3 дни от пристигането, хотелът ще възстанови цялата сума на клиента.

Ако клиентът не пристигне в хотела или откаже резервацията по-малко от 3 дни от пристигането, хотелът не възстановява парите на клиента за настаняване.
В случай на дублирани стаи по вина на хотела, същият ще предостави на клиента друга стая в хотел Луксор или в друг хотел.

4. Заключителни:

Получената клиентска информация няма да бъде предоставяна на трети лица с рекламна или някаква друга цел.

Тези условия могат да се променят по всяко време от собствениците на хотела и сайта, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в luxor-complex.bg

Приложимо право е българското. Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.